Κτηματομεσιτικό Γραφείο

Προσφέρουμε υπηρεσίες από το στάδιο της έρευνας αγοράς μέχρι και την διαδικασία της μεταβίβασης. Οι έμπειροι πωλητές μας συνεργάζονται με ένα εκτενές δίκτυο μεσιτών για να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών σας στοιχείων, είτε πρόκειται για πωλήσεις είτε για μισθώσεις.

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Εξέταση των ακινήτων και εκτίμηση για τη ζητούμενη τιμή, καθώς και για την εμπορικότητα τους
  • Προετοιμασία και εφαρμογή των καταλληλότερων στρατηγικών μάρκετινγκ για κάθε ακίνητο
  • Εντοπισμός βέλτιστων καναλιών προώθησης με συνεχή ανασκόπηση της αποτελεσματικότητάς τους
  • Προσέγγιση δυνητικών πελατών (επενδυτών, funds κλπ) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
  • Διαπραγμάτευση με πιθανούς αγοραστές με σκοπό την επίτευξη μέγιστης τιμής πώλησης
  • Επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων με ήδη υπάρχοντες μισθωτές
  • Συντονισμό και ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων
Επικοινωνία