‘Αsset Regeneration’ - Διαχείριση, Τεχνική και Νομική Ωρίμανση και Αναβάθμιση Ακινήτων και Χαρτοφυλακίων

To Asset Regeneration αναφέρεται στη διαχείριση και αξιοποίηση χαρτοφυλακίων ακινήτων από πολυκλαδικές έμπειρες ομάδες υψηλής κατάρτισης, έτσι ώστε οι προτάσεις και δράσεις μας να μεγιστοποιούν την αξία του ακινήτου με τον πλέον οικονομικά συμφέρον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Παρέχουμε μία ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση και αξιοποίηση των χαρτοφυλακίων καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη δημιουργία Στρατηγικής μέχρι την Υλοποίηση, , παράλληλα εντοπίζοντας, ελαχιστοποιώντας και διαχειρίζοντας οποιουδήποτε κινδύνους.

Oι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν

  • ‘Οnboarding’:
  • Τεχνική Και Νομική Ωρίμανση
  • Διαχείριση Ακινήτων Και Εγκαταστάσεων
  • Διαχείριση Έργων:
  • Υπηρεσίες Μεταβίβασης Και Συμβολαιογραφικής Ολοκλήρωσης

H REInvest Ελλάδος προσφέρει κτηματομεσιτικές υπηρεσίες σε όλα το φάσμα της αγοράς. Απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό στον τομέα ακινήτων με ειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών ακινήτων σε εταιρικούς και θεσμικούς επενδυτές.

Επικοινωνία